AutiSpektrum Egyesület
  • infopont

    8200 Veszprém, Stromfeld u. 9/F

  • Telefon

    06-70-670-17-16

  • E-mail

    auticsop@gmail.com

Szemléletformálás

http://aosz.hu/utazas-az-autizmus-korul-lehet-e-autista-a-padtarsam/

http://aosz.hu/animatorok/

“…
A szemléletformálást, az érzékenyítést érdemes minél korábban elkezdeni, hiszen az információhiány
az előítélet és az elutasítás melegágya. Az autista személyek sajátosságainak, nehézségeinek
megismerésével és problémáik átérzésével csökken a mindenkori kirekesztés, s ezzel párhuzamosan
nő az elfogadás. Ennek érdekében az AOSZ 2010-ben „Utazás az autizmus körül” elnevezésű
programsorozatot indított el szemléletformáló osztályfőnöki órák keretében az ország több
megyéjének iskolájában.
A program a középiskolás korú fiatalokat célozza meg, nem véletlenül. Ebben az életkorban az
identitás fejlődése áll a középpontban. Nem csak a személyes azonosság, a történeti folytonosság,
hanem a szociális identitás kialakítása is fókuszba kerül; a fiatalok társadalomba való beilleszkedése a
csoportokhoz való tartozás, a másokkal való összemérés mentén zajlik. A kortársak szerepe
felértékelődik, meghatározhatja az érdeklődési kört, a hobbi tevékenységeket, az öltözködést, stb. A
serdülőkor feladata a külső szabályok, értékek, normák belsővé tétele, az ennek során kialakított
viselkedés megszilárdítása. A kamasz a megszokottól eltérően viselkedő kortársaira vonatkozó
sztereotípiákat és előítéleteket önmaga meghatározása érdekében alkothatja, illetve automatikusan
át is veheti a környezetétől, de a diszkrimináción alapuló viselkedés kialakulásáért már a mindenkori
környezet is felelős.
A fentiekre alapozva az AOSZ programjának célja egyrészt a középiskolás korú fiatalok körében az
autizmushoz kötődő tévhitek eloszlatása, hiszen a többségi társadalom tagjai, így a fiatalok is vajmi
keveset tudnak az autizmusról. Másrészt a szemléletformáláson keresztül közvetett segítséget
szeretne nyújtani az autizmussal érintett családoknak: a középiskolás fiatalok és a beszámolóik
alapján remélhetőleg a családtagjaik is felismerik, hogy miként tudnak segíteni az autista
embereknek, hogyan közeledjenek feléjük és kommunikáljanak velük. A kezdeményezés végső,
kiemelt célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a fel nem ismert, és emiatt ellátatlan autista
személyek igényeire és szükségleteire.

Reméljük, hogy a szemléletformáló osztályfőnöki órák hozzájárulnak ahhoz, hogy a
fiatalok toleránsabbak lesznek; felismerik az autizmussal élő gyerekeket, képesek lesznek a velük való
kommunikációra és együttműködésre, valamint belátják, hogy megbélyegzésükkel és
kiközösítésükkel mindannyian veszítenek.
…”
Budapest, 2011. június. Falvai Rita