AutiSpektrum Egyesület
  • infopont

    8200 Veszprém, Stromfeld u. 9/F

  • Telefon

    06-70-907-10-28

  • E-mail

    auti-csop@freemail.hu

Közgyűlés

Meghívó

 

 

Összehívom a veszprémi AutiSpektrum Egyesület tagjait a

2016. október 23-án 09.30 órakor

megtartandó közgyűlésére.

A közgyűlés helye: 8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 9/F.

 

Napirendi pontok:

1.)      Kapott támogatások felhasználása

2.)      Takarítás

3.)      2017. évi autizmus világnap témája, főbb programok

4.)      Feladatmegosztás

 

A napirendi pontok előadója az Egyesület elnöke, alelnöke.

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, október 23-án 10.00-kor kerül megtartásra a jelen meghívóban szereplő napirendi pontokkal.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

 

Szavazati joggal az Egyesület rendes tagjai rendelkeznek, a többi résztvevő tanácskozási, észrevételi joggal vesz részt a közgyűlésen, illetve javaslatokat tehet.

 

 

 

Veszprém, 2016. október 08.

 

Brokés Judit

              egyesületi elnök