AutiSpektrum Egyesület
  • infopont

    8200 Veszprém, Stromfeld u. 9/F

  • Telefon

    06-70-907-10-28

  • E-mail

    auti-csop@freemail.hu

Jelentkezési lap, adatkezelési nyilatkozat

Kérjük az alkotással együtt elküldeni!

Beküldési cím: auti-csop@freemail.hu

 

AutiSpektrum pólótervező pályázat

 

JELENTKEZÉSI LAP

 

A pályázó adatai

Név:

Cím:

E-mail cím:

Telefonszám:

 

Kiskorú pályázó esetén:

A gyermek törvényes képviselőjének adatai

A törvényes képviselő neve:

A törvényes képviselő telefonszáma:

A törvényes képviselő e-mail címe:

 

 

ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

Alulírott …………………………………………………………………………………. (pályázó / törvényes képviselő) (anyja neve: ……………………………….; születési hely, idő: …………………………………………….), mint …………………………………………… nevű gyermek (anyja neve: …………………………………………………………, születési hely, idő: ……………………………………………………………………)  jelen nyilatkozat aláírásával önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon rögzített személyes  adataim / általam  képviselt  kiskorú adatainkat az AutiSpektrum Egyesület (Szervező) az általa meghirdetett AutiSpektrum pólótervező pályázattal kapcsolatosan a hivatkozott pályázatra benevezett pólóterveket, a pályázó nevét és lakhelyét (kizárólag település név) az AutiSpektrum Egyesület promócióiban, kampányaiban felhasználja, és ebből a célból visszavonásig kezelje, majd ezt követően nyilvántartásából azokat törölje.

 

Egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy a Szervező a pályázati alkotásokat fotókon, cikkekben, honlapján, pályázati anyagokban, az Egyesület Facebook oldalán, valamint egyéb audiovizuális anyagokban bemutassa.

 

A fenti hozzájárulásomat bármikor, feltétel nélkül visszavonhatom.

Kelt: …………………………, 2019. ………………. hónap …….nap

 

…………………………………………..

a (törvényes képviselő) aláírása