AutiSpektrum Egyesület
  • infopont

    8200 Veszprém, Stromfeld u. 9/F

  • Telefon

    06-70-907-10-28

  • E-mail

    auti-csop@freemail.hu

Jelentkezési lap, adatkezelési nyilatkozat

Kérjük az alkotással együtt elküldeni!

Postacím:

AutiSpektrum Egyesület, 8200 Veszprém, Lóczy L. u. 40/b

A borítékra kérjük ráírni: Rajzpályázat

E-mail: auti-csop@freemail.hu

 

Csillagbusz – Gyermekrajz pályázat

 

JELENTKEZÉSI LAP

 

A pályázó gyermek adatai

A gyermek neve:

A gyermek címe:

A gyermek életkora:

Köznevelési intézmény neve, címe:

 

A nevezési kategória megjelölése:

□ Veszprém megyei óvodások

□ Veszprém megyei általános iskolai 1-4. osztályos diákok

 

A gyermek törvényes képviselőjének adatai

A törvényes képviselő neve:

A törvényes képviselő telefonszáma:

A törvényes képviselő e-mail címe:

 

ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

Alulírott …………………………………………………………………………………. (törvényes képviselő) (anyja neve: ………………………………. ; születési hely, idő: ……………………………………………. lakcím ……………………………………………………………), mint …………………………………………… nevű gyermek (anyja neve: …………………………………………………………, születési hely, idő: ……………………………………………………………………)  törvényes képviselője jelen nyilatkozat aláírásával önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a fent nevezett gyermek, valamint a saját fentiekben megadott adatainkat az AutiSpektrum Egyesület (Szervező) az általa meghirdetett 2019. évi Csillagbusz  elnevezésű Gyermekrajz pályázattal kapcsolatosan a fent nevezett gyermek által elkészített és a hivatkozott pályázatra benevezett gyermekrajzot, a gyermek korosztályát, lakhelyét (kizárólag település név) az AutiSpektrum Egyesület promócióiban, kampányaiban felhasználja, és ebből a célból visszavonásig kezelje, majd ezt követően nyilvántartásából azokat törölje.

 

Egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy a Szervező a pályázati alkotásokat fotókon, cikkekben, honlapján, pályázati anyagokban, az Egyesület Facebook oldalán, valamint egyéb audiovizuális anyagokban bemutassa.

 

A fenti hozzájárulásomat bármikor, feltétel nélkül visszavonhatom.

Kelt: …………………………, 2019. ………………. hónap …….nap

 

…………………………………………..

a törvényes képviselőaláírása