AutiSpektrum Egyesület
  • infopont

    8200 Veszprém, Stromfeld u. 9/F

  • Telefon

    06-70-907-10-28

  • E-mail

    auti-csop@freemail.hu

Tervezett szenzomotoros tréning /TSMT/

A gyógypedagógus által előre eltervezett speciális tornagyakorlatok sora, mely végezhető otthon, egyénileg, vagy csoportban. Az otthoni tréninget hetente 3-5 alkalommal kell elvégezni több héten keresztül, majd a szükséges módosítások után folytatni. A csoportos tréning általában heti 2 alkalom. A tréning célja az idegrendszer érlelése.

Ayres terápia

Kötetlenebb torna, mint a tervezett szenzomotoros tréning. A foglalkozást a gyógypedagógus és a gyermek együtt irányítja. A terápia célja az idegrendszer érlelése.

Az Ayres-terápia kifejlesztője Anna Jean Ayres (1920-1988) amerikai ergoterapeuta, aki a gyermeki fejlődést figyelembe véve fejlesztette ki metódusát. Az Ayres terápiát két alapelv határozza meg. Az egyik az a neurológiai folyamat, mely feldolgozza és rendezi a környezetből jövő ingereket (intermodalitás), hogy a testünket megfelelően tudjuk használni (önérzékelés, vagy propriocepció). A másik, mely szerint a viselkedés és a neuropszichológiai folyamatok között összefüggés van. Ayres szerint ott van szükség a szenzoros integrációs terápiára, ahol ez az információfeldolgozás sérült.
Az érzékelés az alábbi területeken sérülhet:
1. Regisztráció, vagyis az inger észrevétele
2. Moduláció, vagy finomhangolás, melynek során az ingereket feldolgozzuk
3. Diszkrimináció, azaz az ingerek megkülönböztetése, szétválogatása, mely nagyban kihat a mozgáskoordinációra.
4. Praxis, azaz a cselekvés megtervezése.

A terápiát különféle tesztek és vizsgálatok előzik meg, csak ezután kezdődhet meg a foglalkozás. Ez a terápia is alapvetően a gyermek által irányított, ezért szükség van a terapeuta együttműködésére, azonban itt minden feladatnak oka és célja van, melyek egymással szorosan összefüggnek. A HRG terápiához hasonlóan itt sem részképességekre koncentrálnak, hanem az agy rendező funkcióját használják fel és így érnek el eredményeket.

Delacato alapozó terápia

Mozgásos-, érzékszervi-, idegrendszeri fejlesztő terápia, amely a gyermekkori mozgásmintákon megy végig. 5 éves kor felett ajánlott. Felmérés alapján egy 8-10 feladatból álló gyakorlatsort dolgoznak ki, a gyakorlatokat naponta kell végezni a megadott ismétlésszámban, vagy időtartamban. Egy feladatsor elvégzése 20-30 percet vesz igénybe. Mivel a gyakorlatoknak nincs különleges eszközigénye, ezért otthoni körülmények közt, a szülők vezetésével is végezhető a gyakorlás.

Kutyaterápia

A kutyaterápia növelheti a gyermek motivációját, javíthatja kommunikációra való hajlandóságát. A sok szociális interakció, a kutya kezdeményező készsége segítheti a gyermek szocializációját. A foglalkozást a gyermekre szabják, a gyermek adottságaihoz, szükségleteihez alkalmazkodva. A gyermek óvodájában/bölcsijében/iskolájában gyógypedagógus, konduktor, fejlesztő pedagógus vagy pszichológus vezeti a heti és napirendbe illesztett terápia.

Floor Time

A Floor Time/DIR terápia kidolgozója Dr. Stanley Greenspan. Ez a játékterápia a gyermek szociális interakcióinak és kommunikációjának fejlesztését célozza. A szülő vagy gondozó követi a gyermek játékát, segíti és fejleszti a kommunikációs és szociális készségeit. A fejlesztő figyelembe veszi a gyermek egyéni sajátosságait, fejlettségi szintjét, és szorosan együttműködik a szülővel, hiszen a terápiát nem csak a fejlesztő végzi, hanem a szülő is, otthoni körülmények között.

Játék- és bábterápia

Fejlesztési területek: szorongásoldás; verbális, non-verbális kommunikáció; együttműködési készség; traumatikus élmények feldolgozása; ventilláció; feszültség csökkentés-konfliktuskezelés

Bánffy módszer

Komplex, érzékelést és észlelést fejlesztő terápia, melyet Dr. Bánffy Eszter gyermekpszichológus fejlesztett ki európai és amerikai módszerek mintái alapján. A módszer igen komoly elméleti háttérrel rendelkezik, célja pedig az autizmus által elidegenedetté vált személyek integrációja kisebb, vagy nagyobb közösségbe, vagy akár a társadalomba.
Maga a módszer kilenc fő területre osztható:
1. Ráhangolódás, relaxáció
2. Légzés, hangképzés
3. Progresszív szenzomotoros stimuláció (az egészséges mozgásfejlődés kifejlesztése)
4. Bazális stimuláció (egyensúlyi helyzet megtalálása, önérzékelés és tapintás fejlesztése)
5. Testkontroll fejlesztése
6. Intermodalitás kialakítása (a külvilágból érkező ingerek szelektálása és feldolgozása)
7. Folyamatképzés, beszédképzés és beszédprodukció
8. Figyelem-, koncentráció- és kognitív fejlesztés
9. Önellátási funkciók fejlesztése

ABA – Alkalmazott viselkedéselemzés

A módszer alapjait az USA-ban, a ’60-as években megkezdett kutatásai alapján Ivar Lovaas fektette le, tehát igen nagy kutatási múltra tekinthet vissza. A módszer komplex, számos területet érintő kezelés, melynek célja szintén az integráció. Gyermekközpontú terápia, mely a tanuló motivációjára épít, központi eleme pedig az utánzás kifejlesztése.
Az ABA módszer területei:
1. Kommunikáció
2. Szociális készségek
3. Kognitív készségek, írás, olvasás, játék
4. Önellátás
5. Nagymotoros és finommotoros készségek
6. Az autizmusra jellemző viselkedésproblémák, sztereotip mozgások csökkentése

Son-rise program

Az amerikai Barry Neil Kaufman és felesége által kifejlesztett különleges módszer. A terápia egy szeretetteljes és elfogadó magatartáson alapul, ahol az autizmus nem egyfajta sorscsapás, hanem lehetőség a boldogsághoz. Maximálisan gyermekközpontú és a nap huszonnégy órájában végezhető, bárki által megtanulható módszer. Központi eleme az ún. „igen-szoba”, egy ingerszegény környezet, ahol az autistát nem zavarhatják meg külső ingerek, így a szülő-gyermek, terapeuta-gyermek kapcsolat zavartalanul működhet. A foglalkozást a gyermek irányítja. Bármit is tesz, bármivel is foglalkozik, a szülő követi őt a tevékenységben, sőt érdeklődését, lelkesedését fejezi ki iránta, ezzel erősítve meg a gyereket abban, hogy feltétel nélkül szeretik, hogy nem kell másnak lennie, vagy produkálnia magát ahhoz, hogy elfogadják.

HRG /Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika/

A HRG módszer 1994 óta levédett magyar rehabilitációs eljárás, mely Lakatos Katalin (Phd.) nevéhez köthető. Az eljárást egy igen komoly és összetett vizsgálat előzi meg, melyben az idegrendszeri és szenzoros érettséget (éretlenséget) veszik górcső alá és ennek megfelelően alakítják ki a terápiás programot. A foglalkozás derékig érő, langyos vízben történik, szülői vagy terapeutás segítséggel. A gyakran végzett és intenzív mozgások által hatnak a magasabb szintű idegrendszeri funkciókra, tehát a mozgás, a figyelem, a beszéd, az utánzás és kognitív területekre. A HRG terápiának csupán egy része az autistákkal való foglalkozás, ugyanúgy hatékony a mozgásfejlődésben elmaradott gyerekeknél, figyelemzavarosoknál, agyvérzésen átesetteknél.

Bábterápia

A báb segít az autizmussal élő gyermekek kommunikációjának és szociális kapcsolatainak fejlesztésében.

Kézműves terápia

Az érintett személyek kézügyességét elősegítő program, mely a későbbiekben a munkavégzés és az önellátás lehetőségét teremti meg számukra. A terápia jelentős viselkedészavar csökkentő szereppel is bír.